Godja & Asociatii
Fiscalitate si consultanta fiscala
godja

Fiscalitate si consultanta fiscala


Ati citit legislatia fiscala astazi?
Nici nu este nevoie. Schimbarea este singurul lucru invariabil in domeniul taxelor si impozitelor, iar modificarile apar uneori la interval de cateva zile. Va puteti elibera de grija studierii legislatiei si de cea a respectarii termenelor limita pentru a va concentra asupra lucrurilor importante in afacere. Calculam, declaram si certificam toate taxele si contributiile aplicabile firmei dumneavoastra, in functie de specificul activitatii.Serviciile noastre includ:


Impozitul pe profit:

regulile generale, deductibilitatea cheltuielilor, calculul profitului impozabil, termenele de plata, declaratia de impozit pe profit

Impozitul pe venit:

sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termenul de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale, declaratia de venit global si declaratiile speciale

Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti in Romania:

sfera de cuprindere, veniturile impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii

Taxa pe valoarea adaugata (TVA):

sfera de aplicare, persoanele si operatiunile, faptul generator, exigibilitatea, teritorialitatea, bazele si cotele de impozitare, determinarea, regularizarea si rambursarea, facturile fiscale, termenele de plata, decontul de TVA

Consultanta privind:

reglementarile valutare, operatiunile de: achizitii/livrari intracomunitare, import-export, cod vamal

Impozite si taxe locale:

regulile generale, calculul impozitelor, termenele de plata, declaratiile, impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale


ContribuĊ£iile sociale:

regulile generale, calculul contributiilor, termenele de plata, declaratii


Bucuresti
Str. Intrarea Catedrei nr. 2/6
et.2, Sector 1
+ 4 037 130 14 04
office@godja.ro
Targu-Mures
Str. Calarasilor
Nr. 6-8
+4 0365 430 411
officems@godja.ro
Home | Servicii | Portofoliu | Despre noi | Cariere | Contact
Fiscalitate | Contabilitate | Resurse umane | Marketing | Controlling financiar | Consultanta juridica

Operatorul Godja & Asociatii este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date
cu caracter personal sub nr. 0013207.


godja

Alegeti domeniile care va intereseaza:

Date contact: